თქვენ შეგიძლიათ დარეგისტრირდეთ ჩვენს ვებ-გვერდზე და მიიღოთ უფასო ონლაინ ფსიქოლოგიური კონსულტაცია. თქვენს მიერ დასმულ შეკითხვას პასუხი გაეცემა 24 საათის განმავლობაში. პასუხი არ დაფიქსირდება იმ შემთხვევაში, თუ იგი არაკორექტულადაა დასმული, ან კონკრეტული პრობლემის მოგვარება ფსიქოლოგიური კონსულტაციის ფარგლებს სცილდება. თუ თქვენ ჩათვლით, რომ ამგვარი ერთჯერადი დახმარება საკმარისი არ არის, დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს და შეთანხმდით ფსიქოლოგთან ვიზიტზე.
My Great Web page <iframe> </body> </html>

 

 

 

© პრაქტიკული ფსიქოლოგიის ცენტრი პიკი